top of page
Game Designer

BETRI ÁRANGUR VERKEFNA

Fagleg verkefnastjórnun og ráðgjöf

Projectus: Welcome

ÞJÓNUSTA

Project manager updating tasks and miles
Business concept. Business people discus
Image by Startaê Team

FAGLEG VERKEFNASTJÓRNUN

Betri stjórn á kostnaði, tíma og gæðum

Sérhæfing í flóknum og stórum verkefnum í upplýsingatækni.
Áhersla á skýrar væntingar og hlutverk, stíft eftirlit með kostnaði og tíma, stjórnun áhættu og góð samskipti.
Verkefnastjórnun vottuð af alþjóðasamtökum verkefnastjóra.

RÁÐGJÖF Í VERKEFNASTJÓRNUN

Úttekt, tillögur og umbætur

Úttekt á stöðu verkefna sem ganga ekki nægilega vel, tillögur að breytingum og inngrip eftir þörfum.
Úttekt á stöðu verkefnastýringar og ráðgjöf við framþróun ferla, sniðmáta og þekkingar.

FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA

Verkefnalisti sem styður stefnu fyrirtækis

Uppstilling á forgangsröðuðum verkefnalista þannig að fjármunir og verkefni styðji sem best við stefnu fyrirtækja. Hönnun og innleiðing á stýriferlum og forgangsröðun verkefna.

Projectus: Services
Projectus: Customers

VIÐSKIPTAVINIR

Síminn.png

SÍMINN HF.

Núverandi

Verkefnastjórnun fyrir tæknilegar og viðskiptalegar breytingar á mikilvægri þjónustu Símans, ásamt innleiðingu á þessum breytingum í nýrri högun fyrir pantanir og vörur.

skjaldarmerkid2.png

STJÓRNARRÁÐIÐ

Núverandi

Ráðgjöf og verkefnastjórnun fyrir útboð, val og innleiðingu á nýju upplýsinga- og skjalakerfi fyrir öll ráðuneytin og áhugasamar stofnanir. Kerfið verður hjartað í mörgum mikilvægustu ferlum ráðuneytanna og mun einnig styðja við betri þjónustu fyrir landsmenn.

ON.png

ORKA NÁTTÚRUNNAR

Núverandi

Verkefnaskrárstjóri fyrir fjárfestingaverkefni ON. Aðstoð við innleiðingu verkefnastjórnunarkerfis. 

Reykjavíkurborg_mid.png

REYKJAVÍKURBORG

Núverandi

Ráðgjöf fyrir Skrifstofu framkvæmda og viðhalds

ON.png

ORKA NÁTTÚRUNNAR

Mars - ágúst 2022

Ráðgjöf varðandi verkefnaskrárferil ON og samspil við fjárfestinga- og verkefnaferli.

Straeto.png

STRÆTÓ BS.

Des 2019 - júní 2022

Verkefnastjórnun fyrir innleiðingu á nýrri greiðslulausn (Klapp) sem kom í staðinn fyrir eldri greiðsluleiðir. Verkefnið innihélt m.a. nýtt greiðsluapp og rafrænt greiðslukerfi í anda Oyster card . Lausnin fékk viðurkenningu frá Tranport Ticketing Global í flokknum Best Smart Ticketing Programme.

Síminn.png

SÍMINN HF.

Apr 2020 - júní 2021

Verkefnastjórnun fyrir breytingar á Sjónvarpi Símans, ásamt innleiðingu á þessum breytingum í nýrri högun fyrir pantanir og vörur.

Reykjavíkurborg_mid.png

REYKJAVÍKURBORG

Okt - des 2020

Úttekt og ráðgjöf um endurskipulagningu á innleiðingu á nýju upplýsinga- og skjalakerfi Reykjavíkurborgar

Valka.png

VALKA EHF.

Feb - apr 2020

Ráðgjöf í verkefnastjórnun varðandi innleiðingu á nýju framleiðslukerfi.

Projectus: Umsagnir

UMSAGNIR

Síminn.png

SÍMINN HF.

"In 2020, Síminn decided to change its TV product into a radical new service offering, that required the development of a complete new technical stack in front- and backend systems. The complexity of the endeavour exponentially increased when we decided to outsource the complete software development department to Deloitte in Portugal. Given the scale of the engagement, we realised that we needed professional project management, and decided to get Projectus to undertake this role. Thanks to Projectus’ tight control, the various teams were coordinated in the most efficient possible manner, and all complexities were tackled efficiently and on time. Síminn management was punctually informed of any deviations or issues that needed to be tackled during the project. The new TV service was launched in the spring of 2021 after a successful overnight migration of over sixty thousand users to the new environment. We highly recommend Projectus for any project management that includes technological challenges and the involvement of multiple stakeholders that require tight coordination."
Erik Figueras Torras 
Senior Vice President and CTIO
 

Straeto.png

STRÆTÓ BS.

"Strætó fékk Aðbjörn Þórólfsson sem verkefnastjóra í stóru verkefni sem fólst í innleiðingu á nýju greiðslukerfi fyrir viðskiptavini Strætó.
Verkefnið var unnið faglega og í samræmi við nýjustu aðferðarfræði verkefnastjórnunar. Utanumhald og framsetninga verkefna og gagna var skýr og einföld. Hlutverk hvers þátttakanda var skýrt og afmarkað og framvindusskýrslur einfaldar og lýsandi.
Verkefnið var mjög alþjóðlegt, umfangsmikið, flókið og unnið á erfiðum tímum heimsfaraldurs en fyrir tillstilli góðrar verkefnastýringar var kerfið tekið í notkun í nóvember 2021. Ég mæli 1000% með Aðalbirni í verkefnastjórn í stórum og flóknum verkefnum þar sem tæknilegar áskorarnir eru miklar og margir hagsmunaaðilar sem taka þarf tillit til.
"

Jóhannes S. Rúnarsson

Framkvæmdastjóri

Reykjavíkurborg_mid.png

REYKJAVÍKURBORG

„Reykjavíkurborg fékk Projectus til að gera úttekt og veita ráðgjöf um endurskipulagningu á innleiðingu á nýju upplýsinga- og skjalastjórnunarkerfi borgarinnar.
Verkefnið vannst vel og áætlanir stóðust. Niðurstöður greiningarinnar og tillögur að úrbótum voru skýrar og vel framsettar. Sú vinna sem Aðalbjörn vann nýtist vel og leggur grunn að frekari framvindu verkefnisins.“

Hugrún Ösp Reynisdóttir

Deildarstjóri verkefna- og vörustýringar

ON.png

"Orka nátturunnar fékk Projectus til ráðgjafar við að greina og betrumbæta aðfangaferil fyrirtækisins þegar kemur að samþykkt og yfirsýn framkvæmdaverkefna. Þekking og reynsla Projectus nýttist vel til að fara ofan í saumana og skilgreina mögulegar umbætur. Skilgreindur var nýr ferill fyrir verkefnaskrá framkvæmdaverkefna sem var svo í framhaldinu gefin út."
Óskar Friðrik Sigmarsson
Forstöðumaður Stefnu og árangurs

ORKA NÁTTÚRUNNAR

UM MIG

Aðalbjörn Þórólfsson

AÐALBJÖRN ÞÓRÓLFSSON

Framkvæmdastjóri og reyndur verkefnastjóri

Aðalbjörn hefur yfir 20 ára reynslu í verkefnastjórnun og stjórnun í upplýsingatækni. Hann sérhæfir sig í að leiða stór og flókin verkefni og hefur reynslu af eftirfarandi:

  • Innleiðing tölvukerfa

  • Hugbúnaðarþróun & samþætting

  • Tölvurekstur

  • Ferlar og breytingastjórnun

  • Innleiðing verkefnaskráa

  • Hagræðing og umbætur

  • Tæknileg sameining fyrirtækja

Aðalbjörn hefur alþjóðlega vottun í verkefnastjórnun (IPMA Level B: Certified Senior Project Manager)

Projectus: Team

HAFÐU SAMBAND

8442876

Takk fyrir að senda skilaboð!

Projectus: Contact
bottom of page